top of page
VARÐVEISLA

BYGGÐA- OG HÚSAKANNANIR

ÚRBANISTAN/Anna María Bogadóttir hefur mikla reynslu af mannvirkjaskráningu og gerð byggða- og húsakannana í samstarfi við sveitarfélög, fyrirtæki og Borgarsögusafn Reykjavíkur.

 

Byggða- og húsakönnun er áskilinn hluti forvinnu við gerð deiliskipulags og aðalskipulags og er tilgangur húsakannana að tryggja að ákvarðanir sem varða breytingar á byggð eða einstökum húsum séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og byggingarlist. Vinnan felur í sér byggingarlistarlega og menningarsöguleg skoðun, könnun, greiningu, úttekt, skráningu og mat á varðveislugildi byggðs umhverfis og einstakra húsa. Meðal annars með vettvangsrannsókn og ástandsskoðun, rýni teikninga, ljósmynda og annarra skráðra heimilda sem varpa ljósi á byggingarlistalegt, umhverfislegt og menningarsögulegt gildi mannvirkjanna út frá heildstæðri rýni. 

 

Húsakannanir eru unnar í samræmi laga um menningarminjar frá árinu 2013 og Skipulagslaga frá árinu 2010. Við mannvirkjaskráningu og gerð byggða- og húsakannana er stuðst við leiðbeiningar og skráningarstaðla Minjastofnunar Íslands.

bottom of page