top of page

2018

Stjórnarráðsreitur, Reykjavík

 

Hönnunartillaga í opinberri samkeppni

Unnið með / Teiknistofan Stika og Dronninga Landskap

Verkkaupi / Forsætisráðuneytið

Umsjónaraðili / Framkvæmdasýsla ríkisins

Viðurkenning / 3. verðlaun

SAMKEPPNI

SÖLVHÓLL - STJÓRNARRÁÐSREITUR

Hönnunartillaga Úrbanistan, Teiknistofunnar Stiku og Dronninga Landskap í opinberri skipulagssamkeppni um Stjórnarráðsreit. Í tillögunni er leitast við að styrkja núverandi byggingar og borgarrými og tengja þau betur saman bæði innbyrðis og við nærumhverfið. 

 

Sögu skipulagssvæðisins er gert hátt undir höfði og nýtt miðlægt torg norðan Þjóðleikhússins vísar til Sölvhóls, Ásu sjávarabónda og hugmynda um forgarð Þjóðleikhússins. Ásutorg er kjarninn í framtíðarsýn tillögunnar. Torgið er miðja svæðisins sem tengist umhverfinu í allar áttir og er jafnframt forgarður nýrrar ráðuneytisbyggingar sem er á norðvesturhluta svæðisins.

 

Tillagan byggir á randbyggð þriggja reita, sem opnaðir eru á völdum stöðum og mynda sterk sjónræn tengsl við sjávarsíðuna og miðborgina og verða reitirnir aðgengilegir með nýjum almenningsrýmum. Aðalinngangur nýrrar stjórnarráðsbyggingar er í miðlægri tengibyggingu sem snýr að Ásutorgi og eru þar sameiginleg rými ráðuneyta sem tengjast öðrum byggingum, neðanjarðar og um brýr.  

bottom of page